Zapisniki sej v mandatu 2018-2022

2. SEJA OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC/2018 - 2022

V četrtek, 17. januarja 2019, ob 17. uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec

  • 9 januar 2019
  • Število pogledov: 1145Dnevni red:


1. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;

    Imenovanje članov v naslednje odbore in komisije:

-          Statutarna komisija,

            predlog sklepa

 

-          Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,

            predlog sklepa


-          Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe,

            predlog sklepa


-          Odbor za urejanje in gospodarjenje s prostorom,

            predlog sklepa


-          Odbor za razvoj podeželja, kmetijstvo in gozdarstvo,

            predlog sklepa


-          Odbor za razvoj turizma, gostinstvo in trgovino,

            predlog sklepa


-          Odbor za mladinska vprašanja,

            predlog sklepa


-          Nadzorni odbor,

            predlog sklepa

-          Komisija za podelitev Bernekerjevih priznanj,

            predlog sklepa


-          Komisija za podelitev občinskih priznanj,

           predlog sklepa


-          Komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj;

                 predlog sklepa


2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov;