Organ skupne občinske uprave Koroške

Organ skupne občinske uprave Koroške

Delovno področje in druge pogoje v zvezi z delovanjem Organa skupne občinske uprave Koroške podrobneje ureja odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave.


V okviru Organa skupne občinske uprave Koroške so organizirani naslednji notranji organizacijski enoti: