Organ skupne občinske uprave Koroške

Organ skupne občinske uprave Koroške

Vesna Kozlar

Vodja organa skupne občinske uprave
Email: vesna.kozlar@slovenjgradec.si
Telefon: 02 8812103

Delovno področje in druge pogoje v zvezi z delovanjem Organa skupne občinske uprave Koroške podrobneje ureja odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave.

V okviru Organa skupne občinske uprave Koroške so organizirani naslednji notranji organizacijski enoti: