Urad za pripravo projektov

v Uradu za pripravo projektov opravljajo naslednje naloge:

  • spremljanje razpisov za pridobivanje finančnih sredstev,
  • priprava projektov za kandidiranje na razpisih za evropska sredstva, sredstva ministrstev in drugih institucij oziroma ustanov in vodenje takšnih projektov,
  • priprava in vodenje projektov, ki niso sofinancirani iz drugih virov,
  • priprava vseh vrst razvojnih dokumentov,
  • druge naloge po odredbi vodje skupnega organa občinske uprave, vodje urada za pripravo projektov ali odločitvi direktorja občinske uprave.

V uradu so zaposleni sodelavci:

Martin Harnik Vodja urada za pripravo projektov  028812167
mag. Lidija Požgan Sekretarka za pripravo projektov 02 8812114
Branko Malek Podsekretar za pripravo projektov 02 8812146
mag. Ana Skobir Podsekretar za pravne zadeve 02 8812139
Marko Zanoškar Podsekretar za pripravo projektov 02 8812169
Vesna Kozlar Podsekretar za pripravo projektov 02 8812103
Špela Navotnik Svetovalka za pripravo projektov 02 8812157
dr. Brigita Altenbaher Podsekretar/ka za pripravo projektov ( občina Muta )  
Dragica Skledar Nadomešča porodniško 02 8812148
Andrej Erjavec Podsekretar za pripravo projektov 02 8812142
dr. Lucija Čevnik  Strokovni sodelavec VII/2-I 08 8812121


Projekti urada za pripravo projektov