Podžupan

Podžupan funkcijo opravlja nepoklicno in pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti. V času nadomeščanja podžupan opravlja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.