Podžupanja in podžupan

S sklepom, ki je stopil v veljavo s 1. aprilom 2019, je župan Tilen Klugler imenoval podžupanjo in podžupana Mestne občine Slovenj Gradec. Podžupanja in podžupan funkcijo opravljata nepoklicno in pomagata županu pri njegovem delu ter opravljata posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ju župan pooblasti. Podžupanja in podžupan nadomeščata župana v primeru njegove odsotnosti. V času nadomeščanja podžupanja ali podžupan opravljata tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ju župan pooblasti.


 

PODŽUPANJA MARTINA ŠISERNIK


Podžupanja MARTINA ŠISERNIK, občinska svetnica, predstavnica stranke Socialnih demokratov, pokriva področje negospodarstva, sociale, zdravstva, kulture, mladinskih zadev in turizma.

Elektronska pošta
 


PODŽUPAN Dr. PETER PUNGARTNIK 

 

Podžupan dr. PETER PUNGARTNIK, občinski svetnik, predstavnik Demokratične stranke upokojencev Slovenije - DeSUS, pokriva področje gospodarskih dejavnosti, urbanizma ter področje komunalno cestne infrastrukture in prometne varnosti.

Elektronska pošta