Podžupana

Podžupana funkcijo opravljata nepoklicno in pomagata županu pri njegovem delu ter opravljata posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ju župan pooblasti. Podžupana nadomeščata župana v primeru njegove odsotnosti. V času nadomeščanja opravlja eden od podžupanov tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.Janez Potočnik, dr. vet. med.

Vodriž 9,
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

e-naslov: janez.potocnik@svet.slovenjgradec.si

 


Ksandi Javornik

mag. Ksandi Javornik

Prešernova ulica 6,
2380 Slovenj Gradec

e-naslov: ksandi.javornik@svet.slovenjgradec.si

Rojen 7.07.1962 v Razborci, občina Mislinja, od svojega petega leta pa živi  na Prešernovi ulici 6, v Slovenj Gradcu. Tu je obiskoval osnovno šolo, srednjo pa na Ravnah na Koroškem. Dodiplomski študij je opravil na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju in diplomiral leta 1986 iz marketinga pri prof. Mirku Buncu. V letu 1999 je nadaljeval študij na podiplomski stopnji na Pravni fakulteti v Mariboru. Leta 2003 je magistriral z magistrsko nalogo: Statusno preoblikovanje družb z vidika davčnega prava pri prof. Šimetu Ivanjku in postal magister znanosti. Po diplomi je najprej opravljal pripravništvo v Tovarni usnja  Slovenj Gradec, TUS UTEKS. Zatem je bil najprej dve leti vodja operativne in tehnološke priprave dela v TUS UTEKS, potem pa več let samostojni komercialist v navedenem podjetju. Leta 1994 se je zaposlil v družbi PAR, d.o.o. Dravograd, kot samostojni komercialist- zastopnik PAR, d.o.o. na področju Poljske, Češke in Slovaške. Tako se je seznanil tudi z vodenjem poslov v tujini.  V letu 1996 se je zaposlil na Upravni enoti Slovenj Gradec, kot vodja Oddelka za občo upravo, splošne naloge in druge zadeve in to delo je opravljal do leta 2003. Od leta 2003 do leta 2007 je bil zaposlen na Mestni občini Slovenj Gradec kot direktor občinske uprave. Od leta 2007 naprej pa je zaposlen na Banki Koper d.d., kot direktor Poslovne enote Slovenj Gradec. Nepoklicni podžupan Mestne občine Slovenj Gradec je od leta 2014 dalje.