Medobčinski urad za izvajanje nalog občin

v Medobčinskem uradu za izvajanje nalog občin opravljajo naslednje naloge:

  • spremljanje razpisov za pridobivanje finančnih sredstev,
  • priprava projektov za kandidiranje na razpisih za evropska sredstva, sredstva ministrstev in drugih institucij oziroma ustanov in vodenje takšnih projektov,
  • priprava in vodenje projektov, ki niso sofinancirani iz drugih virov,
  • priprava vseh vrst razvojnih dokumentov,
  • druge naloge po odredbi vodje skupnega organa občinske uprave, vodje urada za pripravo projektov ali odločitvi direktorja občinske uprave.

V uradu so zaposleni sodelavci:

mag. Ivana Skobir Golob Podsekretar  02 8812139
Marko Zanoškar Podsekretar  02 8812169
Špela Navotnik Višja svetovalka 02 8812157
dr. Brigita Altenbaher Podsekretar/ka ( občina Muta )  
Dragica Skledar Strokovni sodelavec VII/2-II 02 8812148
Andrej Erjavec Podsekretar  02 8812142
 Martina Jeseničnik  Podsekretarka za urejanje prostora / občinski urbanist 028812120
 Mitja Ovčjak  Višji svetovalec za promet in infrastrukturo 028812159
 Valerija Bricman  Strokovna sodelavka 028812103 
 Tanja Petre Višja svetovalka 028812167
 Marija Golob  FinančnicaV  
 Irena Oder  FinančnicaVII/1  
 Milena Urnaut  Računovodja VI  


Projekti medobčinskega urada za izvajanje nalog občin