Projekti urada za pripravo projektov

Projekt »Industrijska cona Muta«

Projekt »Industrijska cona Muta«

Predmet operacije je prenova in saniranje degradiranega območja namenjenega gospodarskemu razvoju v Industrijski coni Muta. V okviru operacije se bo znotraj zaokroženega območja komunalno uredilo zemljišče, ki bo zagotavljalo nadaljnji razvoj delujočih družb in omogočilo novim poslovnim subjektom vstop v območje Industrijske cone Muta po sprejemljivi ceni za pospešen razvoj gospodarskih družb, ustvarjanje novih delovnih mest in nadaljnjo urbanizacijo tako občine kot tudi regije.
Preberi več...
Projekt »Razširitev in prenova industrijsko-obrtne cone Vuzenica«

Projekt »Razširitev in prenova industrijsko-obrtne cone Vuzenica«

Operacija »Razširitev in prenova industrijsko-obrtne cone Vuzenica« je namenjena saniranju degradiranega območja ter razširitvi območja za ekonomske dejavnosti v občini Vuzenica, saj je razvoj določenega prostora odvisen od številnih dejavnikov, med katere štejemo: človeške vire, geografski položaj, naravna bogastva, infrastrukturo, ponudbo delovne sile, ponudbo nepremičnin (prostora), raziskovalni/inovativni potencial, politično situacijo, gospodarsko politiko ter regionalno politiko.
Preberi več...
Energetska sanacija (OVE in URE) Osnovne šole s prilagojenim programom in telovadnice

Energetska sanacija (OVE in URE) Osnovne šole s prilagojenim programom in telovadnice

Predmet operacije je »Energetska sanacija (OVE in URE) Osnovne šole s prilagojenim programom in telovadnice«, projekt je kandidiral na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Projekt je kandidiral za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prve prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, šeste razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«.
Preberi več...
Projekt »Ureditev ceste Šentilj–Dovže«

Projekt »Ureditev ceste Šentilj–Dovže«

Projekt »Ureditev ceste Šentilj–Dovže« je kandidiral na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKO) v okviru Programa razvoja podeželja.
Preberi več...
Projekt »Ureditev cestne in komunalne infrastrukture v vaškem jedru Sele«

Projekt »Ureditev cestne in komunalne infrastrukture v vaškem jedru Sele«

Projekt »Ureditev cestne in komunalne infrastrukture v vaškem jedru Sele« je kandidiral na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKO) v okviru Programa razvoja podeželja.
Preberi več...
12345