Projekti urada za pripravo projektov

Rekonstrukcija podeželskih lokalnih cest v MOSG

Rekonstrukcija podeželskih lokalnih cest v MOSG

Projekt se je prijavljal na javno povabilo k oddaji načrtov porabe za koriščenje deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 21. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Predmet prijave je urejanje cest s sistemom za odvodnjavanje, kar bo pomenilo veliko pridobitev za prebivalce naselij Legen in Stari trg, predvsem je to velika pridobitev za razvoj turizma, s tem pa je omogočena boljša in varnejša pot do samega naselja.
Preberi več...
Projekt »Rekonstrukcija prometne in cestne infrastrukture v MO Slovenj Gradec 2012«

Projekt »Rekonstrukcija prometne in cestne infrastrukture v MO Slovenj Gradec 2012«

Projekt »Rekonstrukcija prometne in cestne infrastrukture v MO Slovenj Gradec 2012« se je prijavljal na javno povabilo k oddaji načrtov porabe za koriščenje deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 21. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Predmet prijave »Ureditev parkirišč in dovozne ceste za trgovino Tuš na Celjski cesti«.
Preberi več...
12345