Referat za medobčinsko redarstvo in promet

V Referatu za medobčinsko redarstvo in promet opravljajo naslednje naloge:

  • naloge s področja medobčinskega redarstva,
  • naloge s področja urejanja prometa, ki jih določa zakon,
  • druge naloge po odredbi vodje skupnega organa občinske uprave, vodje referata ali odločitvi direktorja občinske uprave.

V referatu so zaposleni naslednji sodelavci:

mag. Aljoša Krivec Vodja referata  02 8812151
Tomaž Jeseničnik Občinski redar - vodja skupine 02 8812141
Tanja Slatinek Občinska redarka 02 8812149
Andreja Gril Občinska redarka 02 8812149