Urad župana

V Uradu župana se opravljajo predvsem naslednje naloge:

  • oblikovanje občinskih strategij in načrtovanje razvoja občine,
  • naloge s področja protokolarnih zadev in mednarodnega sodelovanja,
  • naloge s področja komuniciranja, odnosov z javnostmi ter informiranje javnosti,
  • organiziranje, usmerjanje in usklajevanje prireditev iz pristojnosti občine,
  • druge naloge iz pristojnosti urada župana.

 

V Uradu župana so zaposleni sodelavci:

Nicoletta Schifini Počej Tajnica funkcionarja V-I 02 8812119
Dušan Stojanovič koordinator za odnose z javnostmi VII-I 02 8812127