Urad za proračun, upravne, pravne in operativne zadeve

Vodja urada:

Darko Sagmeister Vodja urada 02 8812131

 

V okviru Urada za proračun, upravne, pravne in operativne zadeve so organizirani naslednji referati: