Arhiv sej

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

Občinske seje

19. seja Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec

  • 11 december 2012
  • Število pogledov: 1309

V torek, 16.10.2012 ob 17.00 uri, v sejni dvorani Mestne občine Slovenj Gradec.

Dnevni red:

1. Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2011; (predlagatelj: Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško)

2. Seznanitev s Poročilom o izvajanju akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2011; (predlagatelj: Oddelek za negospodarstvo)

3. Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva proste reje v naselju Podgorje – izbor variante; (predlagatelj: Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja)

4. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec; (predlagatelj: Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja)

5. Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare; (predlagatelj: Oddelek za gospodarstvo)

6. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Koroška« (predlagatelj: Organ skupne občinske uprave)

7. Izvolitev štirih elektorjev za volitve predstavnikov lokalnih skupnosti v državni svet; (predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)

8. Določitev kandidata za volitve v državni svet; (predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)

9. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

a) Predlog za imenovanje Občinske volilne komisije;

  1. b) Predlog za imenovanje v.d. direktorja/direktorice JZ Vetrnica;

10. Pobude in vprašanja svetnice in svetnikov;

11. Premoženjsko pravne zadeve;

Zapisnik seje v priponki!

Dokumenti za prenos