Arhiv sej

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

Občinske seje

18. seja občinskega sveta

  • 21 november 2012
  • Število pogledov: 1146

Seja je potekala v ponedeljek, 10.09.2012 ob 17.00 uri, v sejni dvorani Mestne občine Slovenj Gradec.

Dnevni red:

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ureditvenega načrta Sotočje; (predlagatelj: Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja)

2. Predlog uradno prečiščenega besedila Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja naselij v občini Slovenj Gradec; (predlagatelj: Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja)

3. Predlog Sklepa o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Mestne občine Slovenj Gradec; (predlagatelj: Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja)

4. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Slovenj Gradec v prvem polletju 2011; (predlagatelj: Urad župana)

5. Soglasje k Statutu Javnega zavoda Vetrnica Slovenj Gradec; (predlagatelj: Oddelek za negospodarstvo)

6. Osnutek Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Koroške«; (predlagatelj: Organ skupne občinske uprave)

7. Popravek Sklepa o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Koroški pokrajinski muzej – predlog; (predlagatelj: Urad župana)

8. Predlog Sklepov o prevzemu ustanoviteljskih pravic in obveznosti v zvezi z delovanjem javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti za občini Črna na Koroškem in Mežica; (predlagatelj: Urad župana)

9. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti in Predlog Sklepa o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti v javnem zavodu Koroška galerija likovnih umetnosti; (predlagatelj: Urad župana)

10. Predlog sklepov Komisije za podelitev občinskih priznanj:

a) Sklep o podelitvi plaket Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2012,

b) Sklep o podelitvi nagrade Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2012,

c) Sklep o podelitvi Naziva častni občina Mestne občine Slovenj Gradec;

11. Poročilo Komisije o podelitvi Vrunčevih priznanj za leto 2012;

a) Sklep o podelitvi Vrunčevih plaket za leto 2012,

b) Sklep o podelitvi Vrunčeve nagrade za leto 2012;

12. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

a) Imenovanje predstavnika v Upravni odbor Visoke šole za tehnologijo polimerov;

b) Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško;

13. Pobude in vprašanja svetnice in svetnikov;

14. Premoženjsko pravne zadeve;

Dokumenti za prenos