Arhiv sej

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

Občinske seje

23. seja Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec

  • 20 januar 2017
  • Število pogledov: 1851

1. del seje:


2. del seje:

DNEVNI RED:

1. Premoženjsko pravne zadeve;

 

2. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Industrijska

    cona »Pameče-Troblje enota Pi1B« - predlog za obravnavo po skrajšanem postopku;

   (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

   Osnutek odloka   Skica 1  Skica 2  Skica 3   Skica 4   Skica 5  Skica 6   Skica 7  

                                   Skica 8   Skica 9  

 

3. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Vzpostavitev bivalnih enot

    za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju na območju Koroške regije;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

    Uvodna stran    Gradivo    

 

4. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Trajnostna mobilnost«;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

    Uvodna stran   Gradivo

 

5. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Blok neprofitnih stanovanj

    Polje, Slovenj Gradec;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

    Uvodna stran   Gradivo

 

6. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta "Sanacija degradiranega

    Območja Mercator" gradnja zimskega bazena in urbanega parka;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

    Uvodna stran    Gradivo

 

7.Obvestilo o podelitvi Bernekerjevih priznanj v letu 2017;

    (predlagatelj: Komisija za podelitev Bernekerjevih priznanj)

    Plakete 2017         Nagrada 2017

     


8. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;

      - Predlog za imenovanje direktorja Kulturnega doma Slovenj Gradec;

 

9. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov;