Arhiv sej

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

Občinske seje

2. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

bo v ponedeljek, 27.02.2017 ob 15.30 uri, v sejni dvorani Mestne občine Slovenj Gradec.

  • 23 februar 2017
  • Število pogledov: 1155

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 87/2015-UPB2) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 87/2015-UPB2)  

 

 

S K L I C U J E M

 

  2. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC, ki bo

v ponedeljek, 27.02.2017 ob 15.30 uri,

v sejni dvorani Mestne občine Slovenj Gradec.

 

Ugotovitev sklepčnosti Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec

a)     Dnevni red:

1.    Premoženjsko pravne zadeve;

2.    Dokument identifikacije investicijskega projekta Erčev most (predlagatelj: Urad župana);

3
.  Dokument identifikacije investicijskega projekta Rekonstrukcija Tomšičeve ulice JP 877261; (predlagatelj: Urad župana) 

4.    
Razno

 

Številka: 032-0007/2017

Datum: 23.02.2017

 

                                                              ŽUPAN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

                                                                                       ANDREJ ČAS, l.r.

Dokumenti za prenos