Arhiv sej

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

Občinske seje

24. seja Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec

24. SEJA OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC dne, 22.03.2017

  • 10 marec 2017
  • Število pogledov: 1355


Dnevni red:


1. Premoženjsko pravne zadeve;

 

2. Predlog Sklepa o višini šolske pomoči v letu 2017;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

    Gradivo k tej točki 

 

3. Soglasje k izračunu cene socialne oskrbe na domu v Mestni občini Slovenj Gradec za leto

    2017;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec in Koroški dom starostnikov Črneče –

     Dravograd)

    Gradivo k tej točki 


4. Predlog Sklepa o odprtju novega oddelka v VVZ med šolskim letom 2016/2017;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec in Vzgojno varstveni zavod

      Slovenj Gradec)  

     Gradivo k tej točki


5. Obvestilo o podelitvi Železnikarjevih priznanj v letu 2017;

    (predlagatelj: Komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj)

 

6. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;

     a) Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Splošne

          bolnišnice Slovenj Gradec;

     

 7. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov;