Arhiv sej

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

Občinske seje

25. seja Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec

V torek, 25. aprila 2017, ob 15.30 uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec

  • 14 april 2017
  • Število pogledov: 1444
1. Predlog Zaključnega računa Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

    uvodna stran

    Povezava:

http://www.slovenjgradec.si/Za-ob%C4%8Dana/Akti/Prora%C4%8Duni-in-zaklju%C4%8Dni-ra%C4%8Duni/ArtMID/1300/ArticleID/3801/ZAKLJU%C4%8CNI-RA%C4%8CUN-MOSG-ZA-LETO-2016

     

2. Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. za leto 2016;

    (predlagatelj: Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.)

    uvodna stran   gradivo 1   gradivo 2


3. Poročilo Medobčinskega inšpektorata Koroške;

    (predlagatelj: Medobčinski inšpektorat Koroške)

    uvodna stran  gradivo 1   gradivo 2


4. Informacija o varnostni problematiki v letu 2016;

    (predlagatelj: Policijska postaja Slovenj Gradec)

    uvodna stran    gradivo 1


5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu industrijska cona  Pameče-

    Troblje enota Pi1B« 

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

    gradivo   gradivo 1    


6. Osnutek Odloka o načinu sofinanciranja protiprašne zaščite lokalnih cest in javnih poti;

   (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

    gradivo

 

7. Potrditev Uradnega prečiščenega besedila Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča  v Mestni občini Slovenj Gradec;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     gradivo 1   gradivo 2   gradivo 3     Karta   Karta  Karta   Karta   Karta  Karta


8. Informacija o primerjavi med leseno in klasično gradnjo Bloka neprofitnih stanovanj

    Polje, Slovenj Gradec;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

 

9. Predlog Sklepa o prerazporeditvi finančnih sredstev;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

    gradivo

 

10. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;

    a) Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Podgorje;

    b) Imenovanje direktorja/direktorice Koroškega pokrajinskega muzeja;

   c) Imenovanje nadomestnega predstavnika v Svet zavoda Koroške galerije likovnih umetnosti;

 

11. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov;

 

12. Premoženjsko pravne zadeve;