Komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj

7 članov

Komisija objavi javni razpis za podelitev Železnikarjevih priznanj za ter pripravi predloge v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Mestne občine Slovenj Gradec.

Komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj je imenovana v naslednji sestavi:

1. Vinko VRČKOVNIK, Šmartno 105, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu – predsednik komisije

2. Stanislava TAMŠE, Podgorska c. 3, 2380 Slovenj Gradec – članica

3. Robert MESARIČ, Gozdarska cesta 49, 2382 Mislinja – član

4. Janez Ivan KOROŠEC, Glavni trg 12, 2380 Slovenj Gradec – član

5. Branko BULOVIČ, Pohorska cesta 25, 2380 Slovenj Gradec – član

6. Uroš VERHOVNIK, Strnadova ulica 9, 2380 Slovenj Gradec – član

7. Borut MAROŠEK, Podgorska cesta 127, 2380 Slovenj Gradec – član