Komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj

7 članov

Komisija objavi javni razpis za podelitev Železnikarjevih priznanj za ter pripravi predloge v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Mestne občine Slovenj Gradec.

Komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj je imenovana v naslednji sestavi:

1. Vinko VRČKOVNIK, Šmartno 105 , 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, predsednik

2. Tone GARB, Maistrova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec, član

3. Dušan KLEMENČIČ, Stari trg 270b, 2380 Slovenj Gradec, član

4. Tomaž PEČOLER, Pameče 1, 2380 Slovenj Gradec, član

5. Uroš VERHOVNIK, Tomšičeva ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, član

6. Tilen KLUGLER, Tomšičeva ulica 47, 2380 Slovenj Gradec, član

7. Ivan KOROŠEC, Glavni trg 12, Slovenj Gradec, član