Komisija za podelitev Bernekerjevih priznanj

7 članov

Komisija objavi javni razpis za podelitev občinskih priznanj za Bernekerjevo nagrado in Bernekerjeve plakete ter pripravi predloge v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Mestne občine Slovenj Gradec.

Komisija za podelitev Bernekerjevih priznanj je imenovana v naslednji sestavi:

1. Niko R. KOLAR, Brda 35a , 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, predsednik komisije

2. Peter VALTL, Flisova 18, 2366 Muta, član

3. Karel PRUŠ, Celjska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec, član

4. Katarina HERGOLD GERM, Tiranova 14, 3202 Ljubečna, članica

5. Benjamin PIRNAT, Francetova 5, 2380 Slovenj Gradec, član

6. Marjan KOS, Sušnikova 24, 2366 Muta, član

7. Draga ROPIČ, Tomšičeva 9, 2380 Slovenj Gradec, članica