Komisija za podelitev Vrunčevih priznanj

7 članov

Komisija objavi javni razpis za podelitev občinskih priznanj za Vrunčevo nagrado ter Vrunčeve plakete ter pripravi predloge v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Mestne občine Slovenj Gradec.

Komisija za podelitev Vrunčevih priznanj je imenovana v naslednji sestavi:

1. Gordana KONEČNIK, Legen 146a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, predsednica

2. dr. Anita GOLNIK URNAUT, Kotlje 128, 2394 Kotlje, članica

3. Jožica ANDREJC, Zgornji Razbor 45a, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, članica

4. Petra ŠKRLOVNIK, lEVSTIKOVA ULICA 13, 2380 Slovenj Gradec, članica

5. Nada ŽUNEC, Javornik 51, 2390 Ravne na Koroškem, članica

6. Nevenka ŠTRASER, Splavarska 25, 2367 Vuzenica, članica

7. Lidija KONČNIK MRAVLJAK, Muratova ulica 12 , 2380 Slovenj Gradec, članica