Komisija za podelitev Vrunčevih priznanj

7 članov

Komisija objavi javni razpis za podelitev občinskih priznanj za Vrunčevo nagrado ter Vrunčeve plakete ter pripravi predloge v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Mestne občine Slovenj Gradec.

Komisija za podelitev Vrunčevih priznanj je imenovana v naslednji sestavi: