Komisija za podelitev občinskih priznanj

7 članov

Komisija objavi javni razpis za podelitev občinskih priznanj za naziv častni občan občine Slovenj Gradec, za Nagrado in Plakete občine Slovenj Gradec ter pripravi predloge v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Mestne občine Slovenj Gradec.

Komisija za odlikovanja, nagrade in priznanja je imenovana v naslednji sestavi: