Komisija za podelitev občinskih priznanj

7 članov

Komisija objavi javni razpis za podelitev občinskih priznanj za naziv častni občan občine Slovenj Gradec, za Nagrado in Plakete občine Slovenj Gradec ter pripravi predloge v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Mestne občine Slovenj Gradec.

Komisija za odlikovanja, nagrade in priznanja je imenovana v naslednji sestavi:

1. Martina ŠISERNIK, Pohorska cesta 35, 2380 Slovenj Gradec – predsednica komisije

2. Lidija KONEČNIK MRAVLJAK, Muratova ulica 12, 2380 Slovenj Gradec, članica

3. Peter PUNGARTNIK, mag., Sele 14, 2380 Slovenj Gradec, član

4. Jože GRAH, Kreševa ulica 24, 2380 Slovenj Gradec, član

5. Nataša ŠPEGEL, Pameče 19, 2380 Slovenj Gradec, članica

6. Anton JEŠOVNIK, Stari trg 208, 2380 Slovenj Gradec, član

7. Almira ROGINA, Tomšičeva ulica 36, 2380 Slovenj Gradec, članica