Negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

9 članov

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti.

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec je imenovan v naslednji sestavi:

1. Lidija KONEČNIK MRAVLJAK, Muratova ulica 12, 2380 Slovenj Gradec - predsednica odbora

2. Martina ŠISERNIK, Pohorska cesta 35, 2380 Slovenj Gradec, članica

3. Nikolaj R. KOLAR, Brda 35 a, 2380 Slovenj Gradec, član

4. Simona ZORMAN, Podgorje 203, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, članica

5. Branko SMRTNIK, Pohorski bataljon 2, 2380 Slovenj Gradec, član

6. Mojca VERHOVNIK, Strnadova ulica 9 2380 Slovenj Gradec, članica

7. Franc MURKO, Meškova 9, 2380 Slovenj Gradec, član

8. Gregor RAJ, Muratova ulica 24, 2380 Slovenj Gradec, član

9. Janez LAVRE, Mislinjska Dobrava 42 c, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, član