Statutarno pravna komisija

8 članov

Komisija obravnava predlog statuta občine, poslovnika sveta in njunih sprememb in dopolnitev odlokov in drugih aktov, ki jih svet sprejema v obliki predpisov. Oblikuje svoje mnenje glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.

Statutarno pravna komisija pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec je imenovana v naslednji sestavi:

1. mag. Ksandi JAVORNIK, Prešernova ulica 6, 2380 Slovenj Gradec – predsednik komisije

2. Martina ŠISERNIK, Pohorska cesta 35, 2380 Slovenj Gradec, članica

3. Boštjan RIGELNIK, Podgorska cesta 122, 2380 Slovenj Gradec, član

4. Bernard RUTNIK, Čebularjeva ulica 16, 2380 Slovenj Gradec, član

5. dr. Peter PUNGARTNIK, Sele 14, 2380 Slovenj Gradec, član

6. Boris RAJ, mag., Tomšičeva 15, 2380 Slovenj Gradec, član

7. Jože VRABIČ, Meškova ulica 18a, 2380 Slovenj Gradec, član

8. Dušan FLORJANČIČ, Troblje 16, 2380 Slovenj Gradec, član

9. Barbara PEČOLER, Pameče 254, 2380 Slovenj Gradec, članica