Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

9 članov

Svet opravlja naloge vzgoje in preventive v cestnem prometu, skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo prometno varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med sovozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je imenovan v naslednji sestavi:

1. dr. Peter PUNGARTNIK, Sele 14, 2380 Slovenj Gradec, predsednik

2. Boris RAJ, mag., Tomšičeva 15, 2380 Slovenj Gradec, član

3. Duška MORI, Pameče 70, 2380 Slovenj Gradec, članica

4. Robert KOVAČIČ, Trg 8d, 2391 Prevalje, član

5. Jerneja BOŠNIK, Šmarška cesta 26a, 2380 Slovenj Gradec, članica

6. Milan ŠIRNIK, Troblje 54, 2380 Slovenj Gradec, član

7. Franc KONEČNIK, Legen 146a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, član

8. Janez ČAS, Pod gradom 26, 2380 Slovenj Gradec, član

9. Ivan KLANČNIK, Pod graščino 21, 2380 Slovenj Gradec, član

mag. Aljoša Krivec, predstavnik MOSG – tajnik