Subjekti, za katere velja omejitev poslovanja z MO SG

Subjekti, za katere velja omejitev poslovanja z MO SG