Seje VS Šmartno 2010-2014

20. redna seja

  • 29 oktober 2013
  • Število pogledov: 780

 

D n e v n i  r e d :

 

1. Martinovi dnevi

2. Pregled in potrditev zapisnika 19.  redne seje

3. Razno

Dokumenti za prenos