Seje VS Šmartno 2010-2014

21. redna seja

Seje je bila v ponedeljek 27. 1. 2014
  • 10 februar 2014
  • Število pogledov: 1014

 

D n e v n i  r e d :

 

1. Plan prireditev v letu 2014

2. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje

3. Razno

Dokumenti za prenos