Seje VS Šmartno 2010-2014

22. redna seja

  • 6 maj 2014
  • Število pogledov: 707

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje

2. Investicije v Vaški skupnosti Šmartno v letu 2014

3. Razno

Dokumenti za prenos