Seje VS Šmartno 2010-2014

23.redna seja

  • 10 junij 2014
  • Število pogledov: 817

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje

2. Pozdrav poletju

3. Javni razpis za leto 2014 za podelitev:

    - Naziv častnega občana MOSG, občinsko nagrado, plaket MOSG

    - Vrunčeve nagrade in Vrunčevih plaket

4. Razno

Dokumenti za prenos