Seje VS Šmartno 2010-2014

24. redna seja

  • 3 oktober 2014
  • Število pogledov: 985

 

D n e v n i  r e d :

 

1. Priprave na Martinove dneve

2. Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje

3. Sodelovanje vaške skupnosti ob občinskem prazniku

4. Razno

 

Dokumenti za prenos