Seje VS Šmiklavž 2010-2014

16. redna seja

  • 5 december 2013
  • Število pogledov: 754

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje

2. Javni razpis za leto 2014 za podelitev

    - BERNEKERJEVE NAGRADE

    - BERNEKERJEVIH  PLAKET

3. Javni razpis za leto 2014 za podelitev

   - ŽELEZNIKARJEVO NAGRADO

   - ŽELEZNIKAREJVO PLAKETO

4. Razno