Seje VS Šmiklavž 2010-2014

18. redna seja

  • 31 marec 2014
  • Število pogledov: 696

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje

2. Investicije v Vaški skupnosti Šmiklavž v letu 2014

3. Pobuda za sklic Zbora občanov

4. Razno

 

Dokumenti za prenos