Seje VS Legen 2010-2014

22. redna seja

  • 24 marec 2014
  • Število pogledov: 943

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje

2. Dokončanje investicij iz leta 2013

3. Predlog investicij v Vaški skupnosti Legen v letu 2014

4. Razno

Dokumenti za prenos