Seje VS Legen 2010-2014

23. redna seja

  • 10 april 2014
  • Število pogledov: 833

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje

2. Poročilo o dosedanjih aktivnostih

3. Nabava ozvočenja na pokopališču

4. Ureditev – adaptacija mrliške vežice v Šmartnem

5. Izgradnja pločnika Legen – Šmartno (varna pot)

6. Čistilna akcija

7. Razno

 

Dokumenti za prenos