Seje VS Legen 2010-2014

25. redna seja

  • 3 oktober 2014
  • Število pogledov: 884

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje

2. Pregled realiziranih del v vaški skupnosti

3. Adaptacija mrliške vežice v Šmartnem

4. Sodelovanje vaške skupnosti ob občinskem prazniku

5. Razno

 

Dokumenti za prenos