Seje VS Pameče-Troblje 2010-2014

20. redna seja

  • 12 september 2013
  • Število pogledov: 853

 

D n e v n i r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje

2. Poročilo o izvedbi prireditev ob prazniku vaške skupnosti

3. Sodelovanje vaške skupnosti ob občinskem prazniku

4. Izvedbena dela v vaški skupnosti

5. Razno

Dokumenti za prenos