Seje VS Pameče-Troblje 2010-2014

21. redna seja

  • 7 januar 2014
  • Število pogledov: 797

D n e v n i r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje

2. Pregled dela v letu 2013

3. Javni razpis za leto 2014 za podelitev:

    - BERNEKERJEVE NAGRADEC

    - BERNEKERJEVIH PLAKET

4. Javni razpis za leto 2014 za podelitev:

    - ŽELEZNIKARJEVE NAGRADE

    - ŽELEZNIKARJEVIH PLAKET

5. Pobude in vprašanja članov sveta

6. Razno

Dokumenti za prenos