Seje VS Pameče-Troblje 2010-2014

22. redna seja 22. 1. 2014

  • 30 januar 2014
  • Število pogledov: 843

 

D n e v n i r e d :

 

1. Plan prireditev v VS Pameče-Troblje v letu 2014

2. Pregled in potrditev zapisnika 21. Redne seje

3. Razno

 

Dokumenti za prenos