Seje VS Pameče-Troblje 2010-2014

24. redna seja

  • 9 junij 2014
  • Število pogledov: 812

D n e v n i r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje

2. Priprave na praznik vaške skupnosti

3. Javni razpis za leto 2014 za podelitev:

    - Naziv častnega občana MOSG, občinsko nagrado, plaket MOSG

    - Vrunčeve nagrade in Vrunčevih plaket

4. Razno

Dokumenti za prenos