Seje VS Podgorje 2010-2014

17. redna seja

  • 25 februar 2014
  • Število pogledov: 920

D n e v n i  r e d :

 

1. Plan prireditev v letu 2014

2. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje

3. Razno

Dokumenti za prenos