Seje VS Podgorje 2010-2014

18. redna seja

  • 6 maj 2014
  • Število pogledov: 713

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje

2. Investicije v VS Podgorje v letu 2014

3. Razno

 

Dokumenti za prenos