Seje VS Podgorje 2010-2014

19. redna seja

Seja je bila v četrtek 12. 6. 2014
  • 24 junij 2014
  • Število pogledov: 1085

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje

2. Praznik vaške skupnosti

3. Javni razpis za leto 2014 za podelitev:

    - Naziv častnega občana MOSG, občinsko nagrado, plaket MOSG

    - Vrunčeve nagrade in Vrunčevih plaket

4. Razno

 

Dokumenti za prenos