Seje VS Podgorje 2010-2014

21. redna seja

  • 6 oktober 2014
  • Število pogledov: 974

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje

2. Sodelovanje na občinskem prazniku

3. Poročilo o delu sveta VS Podgorje

4. Razno

Dokumenti za prenos