Seje VS Razbor 2010-2014

20. redna seja

  • 16 julij 2014
  • Število pogledov: 893

D n e v n i  r e d :

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje

2. Praznik vaške skupnosti Razbor

3. Javni razpis za leto 2014 za podelitev:

    - Naziv častnega občana MOSG, občinsko nagrado, plaket MOSG

    - Vrunčeve nagrade in Vrunčevih plaket

4. Investicije v vaški skupnosti

5. Razno

 

Dokumenti za prenos