Naročila in objave

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PREVOZ UČENCEV IZ OBMOČJA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

  • 17 avgust 2016
  • Število pogledov: 1113

Povabilo k oddaji ponudbe »Prevoz učencev iz območja Mestne občine Slovenj Gradec do socialnovarstvenega zavoda – Dnevnega centra Ravne na Koroškem, za šolsko leto 2016/2017, v času šolskih dni«.

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Prevoz učencev iz območja Mestne občine Slovenj Gradec do socialnovarstvenega zavoda – Dnevnega centra Ravne na Koroškem, za šolsko leto 2016/2017, v času šolskih dni«. Ponudbo (s priloženimi obrazci) v tiskani obliki, oddajte v zaprti ovojnici, s pripisom »PONUDBA 430-0054/2016, NE ODPIRAJ!« Pojasnila o vsebini povabila k oddaji ponudbe sme ponudnik zahtevati po e pošti, na e naslov: info@slovenjgradec.si, s pripisom: Vprašanje: 430-0054/2016, do vključno 24. 08. 2015, do 10 ure. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, kjer je objavljeno povabilo k oddaji ponudbe.

Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo do 25. 08. 2016 do 9. ure prispele na Mestno občino Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

  • rok pričetka izvajanja storitev: 01. 09. 2016
  • rok končanja izvajanja storitev: 23. 06. 2017


NK/DS

Datum zaključka razpisa25.8.2016 12:00:00

Dokumenti za prenos