Naročila in objave

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

  • 14 junij 2016
  • Število pogledov: 928

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi poslovnega prostora v objektu Pohorska c. 2 v Slovenj Gradcu, v skupni izmeri 74,52 m2. Upravičenci do brezplačne uporabe poslovnega prostora so nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju dejavnosti humanitarne narave, na območju Mestne občine Slovenj Gradec.

Informacije in podatke najdete v priloženih datotekah.

Datum zaključka razpisa1.1.2017 15:00:00

Dokumenti za prenos