Naročila in objave

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

  • 3 junij 2016
  • Število pogledov: 1008

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – parkirno mesto ID znak 850-2076-080 v drugi etaži stanovanjskega bloka Ronkova ul. 6, Slovenj Gradec.

Datum zaključka razpisa1.1.2017 15:00:00