Naročila in objave

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem - parkirno mesto

  • 11 maj 2016
  • Število pogledov: 1037

Parkirno mesto ID znak 850-2076-076 v drugi etaži stanovanjskega bloka Ronkova ul. 6, Slovenj Gradec.

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino.

S prilogami v priponki

Datum zaključka razpisa1.1.2017 15:00:00