Naročila in objave

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem - parkirno mesto

  • 11 maj 2016
  • Število pogledov: 864

Parkirno mesto ID znak 850-2076-083 v drugi etaži stanovanjskega bloka Ronkova ul. 6, Slovenj Gradec.

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino.

S prilogami v priponki