Naročila in objave

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH NAGRAD ZA LETO 2016

  • 3 maj 2016
  • Število pogledov: 1038

1. NAZIVA ČASTNEGA OBČANA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

2. OBČINSKO NAGRADO

3. PLAKET MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAZIV ČASTNI OBČAN Mestne občine Slovenj Gradec je najvišje priznanje, ki se ga podeli posameznikom, ki imajo posebne zasluge za razvoj, ugled in uveljavljanje občine na lokalni, državni in mednarodni ravni in za izredne dosežke na kateremkoli področju človeške ustvarjalnosti.

OBČINSKO NAGRADO se podeli občanom, fizičnim in pravnim osebam za velike dosežke pri napredku in ugledu Mestne občine Slovenj Gradec, za večletno delo in rezultate na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti (razen za dosežke, za katere je že prejel Bernekerjevo, Železnikarjevo ali Vrunčevo nagrado), ki pomenijo pomemben prispevek k razvoju občine, dela in življenja v njej ter za njeno uveljavitev v širšem prostoru.

PLAKETO MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC se podeli občanom, pravnim in fizičnim osebam za pomembne uspehe pri razvoju in ugledu občine na kateremkoli področju gospodarskega ali družbenega življenja.

Več pa v priponki!

Datum zaključka razpisa1.1.2017 15:00:00