Naročila in objave

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV VRUNČEVE NAGRADE in VRUNČEVIH PLAKET ZA LETO 2016

  • 3 maj 2016
  • Število pogledov: 791

VRUNČEVO NAGRADO se podeli za aktivno delovanje in izjemne uspehe ter dosežke večletnega dela, ki jih doseže posameznik ali skupina s pedagoškim in strokovnim delovanjem v vzgoji, izobraževanju in telesni kulturi, ki pomenijo pomemben prispevek k ugledu in uveljavljanju občine. Vrunčevo nagrado lahko prejmejo pedagoški delavci za življenjsko delo ali dosežke, s katerimi so se izjemno uveljavili v državnem ali mednarodnem okolju.

VRUNČEVO PLAKETO se podeli za pomembne pedagoške uspehe na področju vzgoje, izobraževanja in telesne kulture pedagoškim delavcem, posameznikom ali skupini.

Predlog za podelitev priznanj mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati:

  • podatke o predlagatelju,
  • natančne podatke o kandidatu,
  • utemeljitev in obrazložitev predloga s konkretno navedbo vrste priznanja,
  • morebitne dokumente, ki potrjujejo dejstva v utemeljitvi.

Več pa v priponki.

Datum zaključka razpisa15.7.2016 12:00:00

Dokumenti za prenos